Seu Berga

Stage (Barcelona)

Lloc/ubicació

Carrer Pla de l’Alemany (club de futbol Berga)

Dates

Amb allotjament

  • Del 8 al 14 de juliol

Sense allotjament

  • Del 9 al 14 de juliol

Edats (de 6 a 14 anys)

  • Etapa iniciació: 2010-2012
  • Etapa formació: 2008-2009
  • Etapa pre-competitiva: 2006-2007
  • Etapa competitiva: 2004-2005

Berga és la capital del Berguedà, en pre-Pirineus, els jugadors estan allotjats a l'Hotel Berga Park, exclusivament tancat per al Campus FCB-SPORT.

 
 
 
Official licence
Co-organiser