Seu Barcelona

Diürn sense allotjament

Lloc/ubicació

A la seu de Barcelona es realitza al Campus FCB-SPORT a les instal·lacions del col·legi Jesuïtes- Sant Ignasi de Barcelona al carrer de Carrasco i Formiguera, 32, 08017 Barcelona. El centre compta amb dos camps de futbol, piscina, sala d'actes, menjador amb cuina propia i diversos espais d'esbarjo a l'aire lliure.

Edats (de 6 a 14)

  • Etapa iniciació: 2009-2011
  • Etapa pre-formació: 2007-2008
  • Etapa formació: 2005-2006
  • Etapa pre-competitiva: 2003-2004
 
 
 
Official licence
Co-organiser