Horaris Balonmano

S'organitzaran deu grups de deu nens que treballaran cada un d'ells amb un entrenador titulat de l'FCB Escola. Tots els entrenadors han estat tutelats per l'FCB Escola, tenen formació acadèmica i el corresponent títol oficial d'entrenador.

L'arribada dels nens al Campus FCB serà tots els dies de dilluns a divendres de 09:00 a 18:00 hores.

La jornada tipus es compondrà de:

  • Una sessió d'entrenament al matí (aquesta sessió tindrà un descans per dinar)
  • Dinar al menjador
  • Sessió d'entrenament a la tarda
  • Visionat de vídeos i teòric
 
 
 
Official licence
Co-organiser